"Szlak Kupiecki"

Wrocław - Lublin - Lwów

mapka szlaku 01 2015  3 W 1450 r. oraz 1454 r. król polski Kazimierz Jagiellończyk wystawił dokumenty, w których zezwolił kupcom jeździć z Rusi do Wrocławia. Wskazał w nich trasę pomiędzy Śląskiem a Lwowem obowiązującą mieszczan lubelskich: Bolesławiec – Wieluń – Brzeźnica – Radomsko – Przedbórz – Żarnów – Opoczno – Skrzynno – Radom – Zwoleń – Kazimierz – Lublin – Krasnystaw. W 1455 r. polecił urzędnikom respektować swobodę podróżowania nią wobec wszystkich kupców. Dokumenty te zapoczątkowały międzynarodową karierę nowego szlaku handlowego, łączącego najważniejsze ośrodki Śląska (wówczas w Królestwie Czeskim) oraz Rusi (w granicach Królestwa Polskiego).

Trakt Wrocław – Lublin – Lwów wykorzystywali kupcy do prowadzenia handlu: suknem, wołami, woskiem, futrami itd. Na otwarciu drogi radomsko–lubelskiej, która umożliwiała omijanie uciążliwego składu w Krakowie, zyskali przede wszystkim mieszczanie lubelscy. Dzięki dogodnemu położeniu miasta oraz przywilejom królewskim, stali się pośrednikami w wielkim handlu, zwłaszcza podczas jarmarków. Do beneficjentów szlaku należeli również kupcy z Wrocławia, utrzymujący żywe kontakty z Europą zachodnią, jak również kupcy ze Lwowa, uczestniczący w handlu wschodnim. Trakt łączący te miasta za pośrednictwem Lublina odgrywał międzynarodową rolę do lat 70. XV w.

„Szlak Kupiecki” Wrocław – Lublin – Lwów konkurował ze starszą, niegdyś monopolistyczną, drogą handlową Wrocław – Kraków – Lwów. Szlak omijający stołeczny Kraków na korzyść bardziej na wschód położonego Lublina, również miał charakter europejskiej drogi kulturowej. Co więcej był jednym z tych, które umożliwiały wymianę kulturową pomiędzy cywilizacją łacińską i bizantyńską, a więc Zachodem i Wschodem Europy. Istotne walory historycznego traktu Wrocław – Lublin – Lwów docenione zostały poprzez wpisanie go do „Via Regia” – Wielkiej Drogi Kulturowej Rady Europy i włączenie do sieci Santiago de Compostela – Kijów.

Po kilku wiekach panorama kulturowa „Szlaku Kupieckiego” znacznie się zmieniła. Nadal jednak odnajdujemy na nim obiekty i imprezy, których tradycje sięgają jego prosperity w drugiej połowie XV w. We Wrocławiu, Lublinie, Lwowie oraz innych historycznych miastach, odnajdziemy rynki, na których prowadzono międzynarodowy handel. Na odkrywców oczekują ponadto: zamki, ratusze, świątynie, freski, jarmarki itd. Odwiedzając je można łatwiej zrozumieć w jaki sposób dawniej podróżowano i handlowano. Zapraszamy więc do podążania śladami kupców, którzy w czasach Kazimierza Jagiellończyka, prowadzili interesy na szlaku Wrocław – Lublin – Lwów.

Trasa główna:

Wrocław – Bolesławiec – Wieluń – Brzeźnica – Radomsko – Przedbórz – Żarnów – Opoczno – Skrzynno – Radom – Zwoleń – Kazimierz Dolny – Lublin – Krasnystaw – Lwów.

 

Opracowanie: Janusz Kopaczek, Piotr Nurzyński, Bartosz Tratkowski.